Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mechanické vlnění

27. 9. 2008

2. Mechanické vlnění

2.1 Vznik a druhy vlnění

2.2 Rovnice postupného vlnění

2.3 Interference vlnění

2.4 Lom a odraz vlnění

2.5 Ohyb vlnění

2. Mechanické vlnění

-         Jeden z nejčastějších fyzikálních jevů

-         Zvuk, radiové vlny, mikrovlny, světlo, televizní vysílání

-         Vlnění mají různou fyzikální podstatu, ale platí pro ně řada společných zákonitostí

-         Kmitání šířící se prostorem od zdroje všemi směry

-         Dochází k přesunu energie, ne hmoty

-         Podstatou mechanického vlnění je přenos kmitání látkovým prostředím, šíření vln není spojeno s přenosem látky, vlněním se však přenáší energie

2.1 Vznik a druhy vlnění

-           Vzniká v látkách všech skupenství

-           Příčinou existence vazeb mezi částicemi prostředí

Vlnová délka

-         Fyzikální veličina

-         l [m]

-         Vzdálenost, do které se rozšíří vlnění za dobu jedné periody

-         l = vT = v/f

Druhy vlnění

1)       Postupné

a)     Příčné – částice kmitají kolmo na směr vlnění (hadice, lano)

b)    Podélné – částice kmitají ve směru, kterým vlněný postupuje (pružina)

2)       Stojaté – viz. Interference

Rychlost vlnění

-         Závisí na vlastnostech pružného prostředí (skupenství)

2.2 Rovnice postupného vlnění

-         Vztah umožňující okamžitou výchylku v každém bodě řady, kterou se vlnění šíří

-         Tato výchylka závisí na čase t a na vzdálenosti x od zdroje vlnění

-         Y = ymsinwt – pro kmitání

-         t= x/v

Rovnice postupné vlny

-         Y = ymsin2p(t/T – x/t)

-         Platí pro příčné i podélné vlnění

-         2p(t/T – x/t) – fáze vlnění (¡)

2.3 Interference vlnění

-         Interference = skládání vlnění

-         V místech, kde se vlny překrývají pozorujeme, že má amplituda různou velikost

-         Jednotlivé výchylky se sčítají

-         Princip superpozice

-         O výsledku vlnění y1 a y2 rozhodne jejich fázový rozdíl ¡

-         D¡ = 2p/x.d – d= x1 – x2 = dráhový rozdíl – vzdálenost dvou bodů, které kmitají se stejnou fází

Zvláštní případy interference

-         Nastávají, když je dráhový rozdíl roven celistvému počtu půlvln interferujících vlnění

1)         Sudý počet půlvln

-                                                       D = 2kl/2 = kl

-                                                       Interferující vlnění se setkávají v každém bodě se stejnou fází ® vzniká interferenční maximum

2)         Lichý počet půlvln

-      D = (2k+1)l/2

-      Interferující vlnění se setkávají s opačnou fází ® interferenční minimum

-      Interferencí dvou vlnění o stejné vlnové délce, vzniká výsledné vlnění, jehož amplituda je největší v bodech, kde se setkávají se stejnou fází a nejmenší tam, kde se setkávají s fází opačnou

-      Interference rozhodne zda má zkoumaný jev vlnovou povahu (interference světla)

Stojaté vlnění

-         Vzniká interferencí 2 vlnění

-         Průběh vlnění vytváří dojem jako by vlna na vlákně stála a nepohybovala se

-         Zdroj – uzel = l/2

-         Zdroj – kmitna = l/4

-         Uzel = místo, kde je výchylka minimální – těleso nekmitá

-         Kmitna = místo, kde je výchylka maximální

Rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním

-         Při postupném vlněním všechny body kmitají se stejnou amplitudou, ale různou fází, přenáší se energie

-         Při stojatém vlnění se energie nepřenáší, jen se periodicky mění potenciální energie pružnosti v kinetickou energii, všechny body kmitají mezi dvěma uzly se stejnou fází, ale s různou amplitudou

2.4 Odraz a lom vlnění

-         izotropní prostředí = z hlediska šíření vlnění má ve všech bodech i směrech stejné vlastnosti

-         vlnoplocha = plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází

-         vlnění se šíří ve směru paprsku, který je vždy kolmý na vlnoplochu

Huygensův princip

-         každý bod vlnoplochy do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch

-         určuje jak určit tvar vlnoplochy v určitém předcházejícím okamžiku

Odraz vlnění

-         řídí se zákonem odrazu: úhel odrazu je roven úhlu dopadu

-         odražený paprsek zůstává v rovině dopadu

-         k odrazu dochází, jestliže se vlnění dostane k pevné překážce

Lom vlnění

-         projevuje se změnou směru, kterým se vlnění po průchodu rozhraním dvou prostředí šíří

-         lom mechanického vlnění většinou nepozorujeme, mnohem větší význam má lom světla

2.5 Ohyb vlnění

-         vlnění se může šířit i za překážkou

-         poměrně složitý jev, pomocí Huygensova principu lze objasnit jen jeho podstatu

-         každý bod vlnoplochy, která dospěla k překážce je zdrojem elementárního vlnění, které se šíří všemi směry, tedy i do prostoru za překážkou

-         ohyb je tím výraznější, čím větší je vlnová délka vlnění

-         výrazně se ohyb projevuje u zvuku než u světla

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

velo

(velolGoowl, 27. 6. 2022 4:37)

Здравствуйте друзья

We are looking for new team members

(AnnieFurgy, 26. 6. 2022 10:30)

Our business is expanding so we are in the need for more remote workers.

What you will be doing: As a live chat assistant you will be paid to reply to live chat messages on a business's website or social media accounts.

This includes:

- answering customer questions,
- providing sales links,
- and offering discounts.

Full training is provided so you don’t need any previous related experience. Contract length: No fixed term

Rate: $0.50 per minute ($30 per hour)

Skills/background needed:
- Must have a device able to access social media and website chat functions (Phone/Tablet/Laptop).
- Be able to work independently.
- Ability to closely follow provided steps and instructions.

Reliable internet connection.

Hours per week: Flexible

Location: Remote work online (preferred)

For more information: https://bit.ly/remote_jobs_offer

Have great workday,
Ann

We are looking for brand-new group members [ENTERPRISE OFFER]

(Nathanket, 26. 6. 2022 4:05)

Our company is increasing in size so we remain in the need for even more remote employees.

What you will be doing: As a real-time conversation assistant you will be paid to reply to live conversation messages on an organization's website or social media sites accounts.

This includes:

- answering client inquiries,
- supplying sales web links,
- and offering price cuts.

Full training is offered so you do not require any type of previous related experience. Contract size: No fixed time

Price: $0.50 per minute ($ 30 per hour).

Skills/background required:.
- Have to have a device able to accessibility social media sites as well as website conversation features (Phone/Tablet/Laptop).
- Be able to function individually.
- Capability to carefully adhere to supplied steps as well as directions.

Trusted net connection.

Hrs weekly: Flexible.

Location: Remote work online (favored).

For more details: https://4dct.short.gy/dazzling.social_jobs

Take care,
Nathan

Test, just a test

(Richardtob, 25. 6. 2022 18:00)https://mixfilesmaker.com/

Выкуп автомобилей Carbodies в СПБ

(Andrewgop, 25. 6. 2022 17:28)

https://vukypavto.ru/ - Срочный выкуп неисправных авто марки Dacia модели Revolution, 1945 года выпуска, тип кузова родстер с объемом двигателя 5731 коробка передач робот в Санкт-Петербурге.

Lub 3 Pivm Zn

(FanZFIT, 24. 6. 2022 4:42)

https://topregabalin200.top

What charming topic

(TommyPrubs, 15. 6. 2022 6:46)

In my opinion you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM.
https://luderboys.net
https://vireopub.org

является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса

(Michaelutist, 15. 6. 2022 5:43)

Новостным сайтом не может считаться первый попавшийся ресурс. В соответствии с законом «О средствах массовой информации», принятым в последней редакции Государственной Думой РФ 3 июня 2011 года, для регистрации сайта в качестве СМИ его владельцы должны подать соответствующее заявление. При отсутствии регистрации Роскомнадзора, сайт юридически не является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса.

https://ruposters.ru/news/opinion

What words... super, an excellent idea

(TommyPrubs, 14. 6. 2022 23:22)

You are absolutely right. In it something is also thought good, agree with you.
https://klingeltoene-ox7.de
https://austingsws2016.org

Between us speaking, I would ask the help for users of this forum.

(TommyPrubs, 14. 6. 2022 23:22)

What necessary phrase... super, a brilliant idea
https://hivgaymen.com
https://youbangs.com

velo

(velolGoowl, 13. 6. 2022 10:10)

Hello!

Перевозка лежачих больных

(Timothylor, 13. 6. 2022 2:18)

Коммерческие трнспортировка лежачих нездоровых в течение Столице — шибко востребованная услуга у родню людишек вместе с ограниченными потенциалами, пожилых бабулек (а) также дедушек, инвалидов. Народная скорая помощь шефство чи реанимобиль девать приедет, разве что неподвижному люду треба поскакать на обследование, в клинику для врачу, на отдых на частный пансионат чи срочно что поделаешь на вокзал или аэропорт. Поэтому встает вопрос — как переместить маломобильного пассажира? Для настоящего к услугам москвичей коммерческий отрасли медицинского да санитарного такси.

перевозка лежачих больных
https://moskva-perevozka-bolnyh-24.ru/

взять займ без отказа срочно

(Patrickluza, 12. 6. 2022 1:38)

Привет друзья!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.

casino 5 euro bonus ohne einzahlung

(bellecab , 9. 6. 2022 23:39)

https://www.leffatykki.com/profiili/soesoe/julkinen
https://hifi.slovanet.sk/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=8728

aktuelle casino bonus ohne einzahlung
5 euro casino bonus ohne einzahlung
online casino mit 5 euro einzahlung

74 новости

(Arnoldhup, 9. 6. 2022 13:25)

https://mir74.ru/doska/auto.html?tip_id=1&year=2003&probeg=2014&city=5&photo=on&cost=0

Metall

(Billnig, 7. 6. 2022 20:19)


https://ch-met.ru/katalog/sgon/ Сгон
https://ch-met.ru/katalog/setka/ Сетка металлическая
https://ch-met.ru/katalog/ugolok-alyuminievyij/ Уголок алюминиевый

Ебусь во все дыры, телки с буферами

(Evgenywzl, 7. 6. 2022 4:00)

Добрый день. Дамы и господа!
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.

I do not know English

(viperdix, 6. 6. 2022 19:05)

я гадюка. я жив в україні в маріополі зараз живу в польщі. де знайти роботу??? гадюка

Cycopay:Online Payment Processing

(Jeremyhix, 5. 6. 2022 8:03)

<center>This is not spam or marketing, we are at the beginning of the journey and we're just trying to get some feedback, anything constructive would be appreciated.</center>
<center><b>CycoPay</b> is a payment processing platform for startups & individuals.
<b>
What do we do?</b>
We are a platform that's facilitating online payments acceptance for startups & individuals with no paper work and no time to waste.
<b>What's our value proposition?</b>
Instant onboarding: We let everybody in.
Tax remittance on behalf of you: We remit Tax for every single products, because we act as a reseller on every product.
API integrations & payment links.
<b>How are we different from Stripe?</b>
We've noticed that stripe tends to close lots of startups merchant accounts especially outside of the US.
Like them, we offer instant onboarding, however we let everybody in, without paperwork, and when suspicious activity occurs we don't close the account or suspend it but rather let the merchant prove himself.
We remit tax on behalf of you, so instead of keeping track of invoices for every order, you'll have just one at the end of the month.
Try CycoPay: https://CycoPay.com
<b>About Us</b>
We are <b>CycoPay</b>, a startup from the UK with a subsidiary in the EEA. We are an invoicing service that's enabling startups & individuals to acceptance payments via payment links or by API integrations. </center>

Ебусь во все дыры, телки с буферами

(Evgenyxli, 4. 6. 2022 17:41)

Здравствуйте. Друзья!
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »