Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká poezie 20. a 30. let 20. století

9. 3. 2009

Česká poezie 20. A 30. Let 20. Století 

Proletářský poezie

-         Proletář = člen dělnické třídy ® těžký životní úděl, se kterým se postava nakonec vyrovná

Unanimismus = myšlenkový směr zdůrazňující úlohu kolektivu (jedinec mu podřizuje své myšlení)

Znaky

-         Optimismus

-         Kolektivismus

-         Revolučnost

Devětsil

-         Hnutí levicově orientovaných spisovatelů

-         V čele Vančura, Wolker a Seifert

-         Později dochází k rozkolu mezi spisovateli ® vzniká poetismus

Jiří Wolker

-         český básník

-         narodil se v Prostějově

-         pocházel ze střední vrstvy

-         na jeho vývoj měla největší vliv matka, která ho vedla k různým druhům umění

-         byl nadán výtvarně, hudebně (housle) i literárně

-         studoval filozofii - nadchly ho přednášky F.X.Šaldy a Z.Nejedlého; současně studoval práva

-         stal se členem Literární skupiny a skupiny Děvetsil

-         od 23. let je vážně nemocný, léčí se u moře

-          a v Tatranské Poljance, kde také umírá na plicní tuberkulózu

-         napsal si vlastní epitaf: Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět, a pro spravedlnost jeho chtěl se bít, dřív však, než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel mlád dvacet čtyři let!

Dílo

Svatý kopeček

-         vzpomínky, návrat se pojí s kolektivismem

-         částečně volný verš, nepravidelné uspořádání

Těžká hodina

-         odraz autorovy předtuchy smrti

-         převažují sociální balady = lyricko-epická skladba, která se zaměřuje na problémy jedince ve společnosti

-         považována za stěžejní dílo proletářské literatury

-         vztah k jednoduchým základním věcem

O milionáři, který ukradl slunce

-         moderní pohádka = bez nadpřirozených jevů, nemusí končit šťastně

Jaroslav Seifert

-         jediný český spisovatel, který dostal Nobelovu cenu (1984)

Rozdělení tvorby na etapy

1.       proletářská

2.       poetismus

3.       čistá lyrika – 30. – 60. Léta (bez vlivu politiky)

4.       reflexivní lyrika – úvahová

Proletářská etapa

1)       Město v slzách

-                               Báseň „Zpívaná modlitba“ – pohled na revoluci – je potřebná, ale krutá

2)       Samá láska

J. Hora

-         Překladatel francouzské poezie

-         Lyrický básník

-         Praha – narození i život

-         Vystudoval techniku – odchod do Paříže – studium filosofie (Sorbona)

-         Tíhne k proletářům

-         Poprvé přeložil do francouzštiny Osudy dobrého vojáka Švejka

Dílo

Hudba na náměstí

Korálový náhrdelník

Den a noc

 

 

J. Hora

-         Básník a překladatel z ruštiny

-         Není typickým revolucionářem

-         Období tvorby:

1.       Ovlivněn symbolismem, impresionismem, civilismem

2.       Předválečná moderna

3.       Proletářská poezie

-                               Pracující den – Dělnická Madona, vliv civilismu

4.       Poetismus

S. K. Neumann

-         Viz. Předchozí látka

-         Dílo Rudé zpěvy

J. Haussmann

-         Narodil se 30. října 1898 v Praze

-         1922 dokončil studium práv na Karlově univerzitě

-         1917 musel narukovat do první světové války

-         V červnu 1922 onemocněl tuberkulózou a této nemoci i přes léčení podlehl 7. ledna 1923

-         Ze svého levicového postoje napadal rakouskou monarchii, raný kapitalismus, pravicovou politiku a společnost

Dílo

Velkovýroba ctnosti 

Divoké povídky 

Divoké verše a prózy 

Poetismus

-         Směr v moderní literatuře dvacátých let 20. Století, který se rozvíjel výhradně v československém prostředí

-         Propagátoři: V. Nezval, K. Teige

-         Reakce na proletářské umění

-         Spojován s avantgardním prostředím Devětsilu (změna orientace z proletářské poezie na poetismus 1924)

-         Projevy v literatuře, divadle, výtvarném umění, písňové tvrobě

Znaky

-         Ovlivnění tvorbou G. Apollinaira (Čapek – překladatel)

-         Technický pokrok, velkoměsto, exotika, cestování, inspirace cirkusem, poutí, filmovou groteskou, naivním uměním, jazzem

-         Nové výrazové prostředky – asociace

-         Spontánní fantazie, neobvyklé básnické obrazy, obrazotvornost, citovost, hravost, sklon ke zlehčování

-         Asonance (shoda samohlásek na konci veršů bez ohledu na souhlásky), pouze pokud je v poezii rým

-         Apolitismus = poezie není politický prostředek (publicistika)

Manifesty

K. Teige – Poetismus – 1924

V. NezvalPapoušek na motocyklu

-         Zveřejněny v časopise Host

druhý Manifest poetismu – Teige + Nezval, 1928 – pouze shrnutí zkušeností, ústup poetismu

třetí Manifest poetismu – Nezval

V. Nezval

-         1900 – 1958

-         Biskoupky u Moravského Krumlova

-         Otec učitel v malé vesnici na Vysočině – vliv na tvorbu Nezvala

-         Gymnázium + Filosofická fakulta UK – nedokončil

-         Spisovatel

-         Příležitostná zaměstnání – dramaturg, tajemník

-         Otevřený a temperamentní

-         Působí v Děvetsilu

-         Básník, prozaik, překladatel, dramatik, esejista, autor knih pro děti

Znaky tvorby

-         Optimismus, chuť do života, exhibice

-         Lehkost, hravost + smysl pro rytmiku, hudebnost verše, experimentování s jazykem, fantazie, asociace

-         Kontakt s moderní evropskou literaturou, osobní vztahy f francouzskými surrealistickými autory

Rozdělení tvorby

  1. Poetistické období
  2. Surrealistické období
  3. Období okupace
  4. Období po okupaci

Poetistické období

Podivuhodný kouzelník

-         1922

-         Klíčová báseň našeho poetismu

-         Poema

-         Jejím vydáním se poetismus dostává do popředí – útlum proletářského umění

-         Kouzelník = samotná poezie, přichází na svět, aby učil lidi žít v souladu s jejich přirozeností a odkrýval krásy života

Pantomima

-         Soubor textů nejrůznějšího typu

-         Součástí abeceda – cyklus čtyřverší inspirovaných tvarem některých písmen, volné asociace

-         Zařazena programová stať Papoušek na motocyklu

Edison

-         1928

-         Lyrickoepická báseň

-         Obecný rozměr = obdiv k tvůrčím schopnostem člověka, lidská aktivita

-         Rozsáhlé apollinairovské pásmo – polytematická báseň založená na opakování, variaci a návratech motivů – často jsou polární (den a noc, stín a jas, smutek a radost, smrt a život)

-         Inspirace: přečtený Edisonův životopis, osobní krize, deprese (intimní problémy), hledání smyslu života

-         5 zpěvů: 1. Zpěv – vnitřní svět hrdiny, hledání smyslu života, atmosféra noční Prahy, končí přečtením životopisu Edisona; 2. Zpěv – Edisonův životopis; 3. Zpěv – chvála Edisonových vynálezů a práce, použití několikanásobných anafor; 4. Zpěv – obdobný 3. Zpěvu; 5. Zpěv – finální obrácení, změna

-         Později součástí Básní nocí

Jaroslav Seifert

Na vlnách TSF

-         Sbírka s motivy bezdrátového telegrafu – exotické dálky, moderní technická civilizace

-         TSF = telegraphie sans fil – bezdrátová telegrafie

Slavík zpívá špatně

Poštovní holub

Znaky: lyrická spontánnost, hravost

Konstantin Biebl

-         V 1. Světové válce raněn a zajat – prchá

-         Poznamenán po zbytek života

-         Plicní choroba

-         Deprese – sebevražda

-         Motivy exotiky

Proletářská poezie

Věrný hlas

Zloděj z Bagdadu

Zlom

-         Patrný vliv poetismu, proletářská poezie utlumena, citové, melancholické básně

Poetistická poezie

Zlatými řetězy

S lodí, jež dováží čaj a kávu

Nový Ikaros – čtyřdílná polytematická báseň  - 1. sv. válka + obraz dobové reality, proud představ – počátek nového směru = surrealismus

 

Poetismus v ostatních druzích umění

-         Próza – malý úspěch, V. Vančura – Rozmarné léto

-         Divadlo – snaha odpoutat se od dosavadních konvencí, oslabený děj, scénické básně, pásma komediálních výjevů : Honzl a Frejka, Nezval, Vančura, Osvobozené divadlo : Voskovec a Werich (Vest pocket revue), Ježek, Burian

-         Výtvarné umění: J. Štýrský, Toyen, Frant. Muzika, K. Teige

Surrealismus – Nezval – báseň Košile

Katolicky orientovaná poezie

-         Odraz barokní literatury

J. Zahradníček

-         Bolest, zmar, neštěstí

-         Náročná poezie

-         Manželka a děti umírají na otravu houbami

-         Ve vězení – v 60. Letech propuštěn ® umírá

Dílo

Žížnivé léto

-         Báseň Bujará chudoba

B. Reynek

-         Pieta

Nezařaditelní básníci

F. Hallas

-         Složitá díla

Dílo

Torzo naděje – báseň Zpěv úzkosti

 Vl. Holan

-         Introvertní, meditativní poezie

-         Velmi složitá poezie

-         I avantgardní poezie

-         Inspirace Morgensternem

Dílo

Kameni, přicházíš

Havraním brkem

K tobě se vzdaluji

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář