Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychologie

27. 9. 2008

Psychologie

-         Zkoumá lidskou psychiku

-         Zkoumá prožívání(uvnitř) a chování(navenek) ® můžou se lišit ® přetvářka (lež)

-         Společenská lež = uznaná forma chování

-         Lež usnadňuje situaci svému autorovi, společenská lež chce usnadnit situaci okolí

-         Psyché = duše, logos = věda

-         Vzniká oddělením od filozofie v 17.-18. Století

Dějiny psychologie

1, předvědecké období

-         Psychologie není samostatnou vědou

-         „hadači“ – odhadují, co se s duší může stát

-         Hippokratés – oddělil medicínu od náboženství, 4 tekutiny (krev, hlen, černá žluč, žlutá žluč) – pokud jsou v rovnováze, člověk je zdraví – později použito k rozdělení na cholerik, melancholik apod.

-         Platón – rozum sídlí v mozku, duch v srdci a choutky v břiše ® přirovnává ke dvou koním (choutky a duše) řízenými vozatajem (rozum)

2, 18. Století

-         Fyzikalisté – skoro vědci, předchůdci neurofyziků

-         Mesmer – lidská duše se léčí pomocí magnetů, obviněn ze šarlatánství

-         Gall – zmapoval lebku – každá oblast života má své centrum

-         Mechanisté – poznatky o nervovém systému

3, 2. Polovina 19. Století

-         1879 – vzniká 1. Experimentální laboratoř v Lipsku, W. Wundt ® vznik samostatné psychologie

-         Vznik psychoanalýzy

Psychoanalýza

-         Rozbor psychiky člověka

-         Založena na vzpomínání ® pokouší se napravit chyby

-         Vědomí – to, co si uvědomujeme; podvědomí – to, co ve mně je, ale já si to neuvědomuju

Sigmund Freud

-         Literatura: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy, Vtip a jeho vztah k nevědomí, Vybrané spisy, Nespokojenost v kultuře

-         Oceňován i kritizován

-         Narozen 1856 Příbor na Moravě

-         Německý žid

-         Ve čtyřech letech se stěhuje do Vídně

-         6 sourozenců – částečně strádal

-         Žili na okraji společnosti

-         Židé směli studovat, ale pouze medicínu nebo práva – chtěl dělat přírodovědce

-         Získává titul na medicíně

-         Pochybná pověst – experimentování s kokainem apod.

-         Daří se mu otevřít vlastní ordinaci – začíná žít normální život – začíná mít deprese ® analyzuje sám sebe

-         1900 dokončuje svou psychoanalýzu

-         Získává více klientů, schází se u něj lékaři

-         1923 těžce onemocněl (rakovina dolní čelisti)

-         1938 odchází do Londýna – Německo zabírá Rakousko

-         23.9. 1939 umírá

Teorie, názory

a) Objevuje dětskou sexualitu

-      Tvrdilo se, že neexistuje

-      Libido = sexuální pud

-      Sexualita = všechno, co můžeme nazvat láskou, slasti

-      Několik fází sexuality:

1)    Orální

-      Do 1 roku života

-      Všechny slast je soustředěna do okolí úst

-      Nejdůležitější vztah matky k dítěti – pokud je narušen dítě může být v dospělosti poznamenané (nadměrně uspokojeno – závislí na jídle, pití…; pokud neuspokojeno – závislí na ostatních lidech)

2)    Anální

-      Libido soustředěno do oblasti konečníku

-      Do 2 roku života

-      Psychické uspokojení – dítě chváleno

-      Fyzické uspokojení

-      Problém – přílišné chválení apod. – ovlivňuje dítě v budoucnosti

3)    Falická

-      Začíná koncem 3. Roku života

-      Centrem libida penis a klitoris

-      Náhodné sexuální vzrušení

-      Při přílišném trestání – Oidipovský komplex, kastrační úzkost (natolik přimknutý k matce, že v otci vidí nepřítele a straní se mu), závist penisu, závislost na partnerovi

4)    Latentní

-      Klidová

-      Sexualita v klidu

5)    Puberta

-      Velké biologické a hormonální změny

-      Každý člověk prožívá stavy sebelásky (narcismus) – v dětství přirozené (primární narcismus), může se rozvinout v sekundární narcismus ® problém

-      Regrese = pokud člověk prožívá nějakou krizovou situaci má tendenci vrátit se do původního stadia (pláč, pomočování, šišlání)

b) dynamické nevědomí

-      Mysl funguje na úrovni

1)        Vědomí

-                               Na povrchu psychického aparátu

-                               Především napojeno na vjemy získané z vnějšího světa

-                               Současně přijímá informace zevnitř – pocity nelibosti

2)       Předvědomí

-                               Projevem vzájemného působení pudových přání a podnětů z vnějšího světa

-                               V předvědomí dochází k přezkoumání přání pocházejících z nevědomí

3)       Nevědomí 

-                               Označováno jako obecná základna psychického života

-                               Skládá se z pudových přání, které jsou nositeli energie

-                               Potřeba je uspokojena pokud je vybita energie nesena půdovým přáním

-      Psychiku dělí na

1)       ID (Ono)

-           Tvořeno pudy

-           Vědomá a podvědomá vrstva psychiky

-           Obsaženo: vědomí, vnímání, pozornost, aktuální paměť, racionální myšlení

-           Iracionální

-           Cílem vytváření libosti a zamezení nelibosti

2)       Ego (Já)

-           Charakterizováno racionalitou, principem reality, obrannými mechanismy

-           Pouze částečně vědomé, většinu prožíváme na nevědomé úrovni

-           Zprostředkovatel mezi id a superegem

-           Psychické aktivity jsou usměrňovány podle principu reality

-           Místo, kde je naše psychika organizována časově, prostorově a logicky

-           Čelí pudovým tlakům, potlačuje je a vytěsňuje

3)       Superego (Nadjá)

-                               Nositel funkce vzoru a soudu – posuzuje a hodnotí aktivity já

-                               Hlavním úkolem je sebekritika

-                               Jestliže nedovedu odpovídat požadavkům nadjá vystupuje vědomí míry

-                               Projevuje se: pocitem viny, výčitkami svědomí, mravním zákazem, pocitem méněcennosti, studem, hanbou, depresemi nebo naopak smyslem pro humor, tvořivostí, integrací do společnosti

-                               Jeho značná část je totožná s já, ale značná část je nevědomá a přímo závislá na pudech

®        U zdravé osobnosti převládá ego

®        Člověk může snadno nalézt kompromis mezi egem a idem, ale superego se stává výrazně nevědomou složkou obrany proti idu. Takže často nevíme, čemu se bráníme, a máme z toho pocit viny, který je nazývaný úzkostí.

®        Id, ego a superego jsou na sobě navázané autonomně  a stojí vůči sobě v určitém dynamickém vztahu.

c) Teorie instinktů

-      Instinkt = hnací síla

-      Hnací silou může být i pud

1)    Eros

-      Životní instinkt

-      Všechny podněty k zachování života

2)    Thanatos

-      Instinkt smrti

-      Vedou k nepřátelství, sadismu, agresi, puzení k vlastní smrti

-      Slabší než eros – v opačném případě by lidstvo vyhynulo

d) Výklady snů

-      Všechny sny mají význam a smysl

-      Nesou poselství, kterému je potřeba porozumět

-      Via regia = královská cesta do nevědomí

-      Zdrojem snů: dětství, pocity, přání, tělesné potřeby

Mechanismy snové práce

1)       Zhuštění

-                               Různé elementy zhuštěny do jednoho snového obrazu

-                               Pokouší se dostat přes cenzuru

2)       Přesunutí

-                               Význam a intenzita představy může přejít na jinou představu

3)       Převedení na vizuální obrazy

-                               Nevědomé snové myšlenky se transformují na určitý předmět, symbol

4)       Sekundární zpracování

-                               Rekonstrukce snu ve srozumitelný celek – vypouštím fantaskní a nepodstatné detaily

d) Teorie úzkosti

-         Úzkost = neuspokojená potřeba

-         4 typy úzkosti:

1)       Úzkost z odloučení od matky

2)       Úzkost ze ztráty lásky – po celý život, ne pouze milenecká láska

3)       Kastrační úzkost – strach u otce, fixace na matku

4)       Úzkost ze superega – strach, že nejsme schopni naplnit požadavky společnosti (okolí) – homosexuál v katolické rodině

Pokračovatelé S. Freuda

Anna Freudová

-         Dcera

-         Zakladatelka dětské psychoanalýzy

K.G. Jung

-         Spolupracovník Freuda

-         Kolektivní nevědomí – souvisí a archetypy – nemění se v průběhu doby, uložené v nejstarších památkách (praotec, matka)

A. Adler

-         Neurosy a dítě

-         Pocit méněcennosti

-         Postavení dítěte mezi sourozenci (starší - zodpovědný, vedoucí typ; mladší – rozmazlený, nesamostatný ® vhodnost partnerů)

4, 1. Polovina 20. Století

Behaviorismus

-         Klade důraz na chování jedince

-         Potlačuje biologický základ ® může být vychován

-         Neobehavioristé – dnešní forma, uznávají genetický základ

-         Zakladatel J. Watson

Analytická psychologie

-         Viz. C.G. Jung

Tvarová psychologie

-         Gestaltismus

-         Psychické děje vystupují jako celky a nemůžeme je odvodit z jednotlivých částí

Humanistická psychologie

-         Zdůrazňuje tvořivost člověka a osobnosti

-         A. Maslow – pyramida potřeb

5, 20.-21. Století

Hlubinná psychologie

-         Vychází z psychoanalýzy

-         Obsahuje i názory Junga apod.

-         Hlubina lidské duše

Neobehaviorismus

-         Viz. Behaviorismus

 

Transpersonální psychologie

-         Změna stavu vědomí – drogy, meditace..

-         Zakladatel S. Grof

 

Metody výzkumu

1)       Pozorování

a)                             Extrospekce – vnější projevy

b)                             Introspekce – vnitřní projevy

2)       Experiment

3)       Zjišťující metody (explorační) – dotazníky, rozhovory, testy…

4)       Psychodiagnostické metody – výkonné testy, pozorování, analýzy, rozhovory…

 

Psychologické vědy

1)       Základní - obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociální psychologie, psychopatologie

2)       Aplikované – poradenská psychologie, klinická psychologie, pedagogická psychologie

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis without prescription afhsdbcnurrymxgwn

(Rebfemome, 17. 5. 2021 1:59)

cialis soft online https://rcialisgl.com/ cialis super active review

ayurvedic equivalent to viagra fcsogsaxzvofbldjeownBtjFoucts

(Anooeremo, 13. 5. 2021 14:48)

mixing e and viagra https://llviagra.com/ recomendaciones sobre viagra

brand cialis sale afhsdbcnurryewhlc

(Rebfemome, 3. 5. 2021 22:44)

receive cialis overnight https://rcialisgl.com/ daily use cialis cost

navarro pharmacy dgsbvfdnurrydxuxm

(Lhdvemome, 30. 4. 2021 19:17)

cialis samples free https://asciled.com/ cialis with dapoxetine for sale

pharmacy letter afhdbcnurryorknf

(Rfvbemome, 29. 4. 2021 0:01)

cialis ontario no prescription https://cileve.com/ - free cialis samples canada cialis san diego

walgreens levitra price fdvefbfbldjeownBtjFoucty

(Lrbseremo, 26. 4. 2021 23:40)

levitra under tongue https://uslevitraanna.com/ price of levitra 20 mg

tadalafil forum hvgeeahdjeownBtjFouctm

(Bbdfveme, 26. 4. 2021 5:12)

how long does it take for viagra to kick in https://gensitecil.com/ does viagra make you last longer

thesis binding fcsgsaxzvofbldjeownBtjFouctv

(Abdgeremo, 25. 4. 2021 4:28)

online pharmacies uk https://canadianeve21.com/ Avana

bi mart pharmacy dgsbvfdnurrygxlbr

(Lhdvemome, 24. 4. 2021 4:34)

is super active cialis a scam https://asciled.com/ gneric cialis

b&b pharmacy afhdbcnurryaitgv

(Rfvbemome, 23. 4. 2021 4:12)

buy genereiccialis https://cileve.com/ cialis without prescription,bc

eunicesildenafilcitrate.com

(buy sildenafil from india, 8. 4. 2021 0:23)

buy sildenafil generic online https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil prices 20 mg

elitadalafill

(generic tadalafil, 7. 4. 2021 19:11)

40 mg tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil daily use

alprostadildrugs.com

(how to adminiter transurethral alprostadil muse video, 4. 4. 2021 8:34)

how much alprostadil vials https://alprostadildrugs.com/ does topical

does cialis lose effectiveness over time hvgeahdjeownBtjFoucto

(Brfgveme, 27. 3. 2021 3:23)

https://ljcialishe.com/ - liquid cialis https://cialisvja.com/ - cialis vs viagra https://viagraonlinejc.com/ - is viagra a controlled substance https://viagratx.com/ - viagra over the counter usa https://buycialisxz.com/ - cialis expiration