Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropa v 16.století

15. 9. 2008

Evropa 16. Století

-      Náboženské konflikty – vrcholí reformace

-      Mocenské soupeření mezi Anglií, Francií a Nizozemskem (nejsem si jistá)

-      Francie ve 2. Polovině 15. Století silný stát se silným panovníkem – zvítězila ve stoleté válce, sjednocuje se, francouzština spisovný jazyk, stálá armáda ® francouzští panovníci se pokouší o velmocenskou politiku ® soupeří s Habsburky, kteří se stejně jako oni chtějí prosadit v Itálii

František I.

-      Francouzský král

-      Soupeř Karla V.

-      Uzavřel spojenectví s papežem

-      Spojenectví s Osmanskou říší, přesto je Karel porazil

1527 Sacco di Roma

-      Rabování Říma

-      Vítězství Karla V. – nechal zde vyřádit své vojáky

-      Italové považují za konec renesance

-      Papež utekl z Vatikánu a schoval se v Andělském hradu (pevnost)

-      Nedá se říci, že jedna strana vyhrála – Karel V. měl určitou převahu

Francie

-      Válčení s Habsburky je vyčerpávající

-      Hugenotství (kalvinismus) – náboženské spory

-      Od 60. Let 16. Století začínají náboženské války (do konce 16. Století)

-      Dynastická krize - rod začíná vymírat a vzdálení příbuzní se chtějí dostat na trůn

-      1572 Bartolomějská noc – zasnoubení Kateřiny Mediccejské a Jindřicha Navarského – byla katolička a on Hugenot – nechala povraždit všechny Hugenoty – Jindřich byl v domácím vězení – podařilo se mu utéct a znovu se postavil do čela Hugenotů ® 1589 prohlášen za krále (Karel IX.(?) umírá ® vymírá rod z Valois) – katolíci ho nechtěli přijmout

-      1593 Jindřich IV. Konvertuje ke katolictví ® 1594 slavnostně korunován s většinovým souhlasem

-      1598 edikt nanský – dokument, který „zrovnoprávňuje“ Hugenoty ® další země s náboženskou svobodou

-      Podpora podnikání, koloniální cesty

-      Posiluje stát ekonomicky i mocensky

-      1610 zavražděn po cestě na mši ® vláda Marie Meddiccejské   

-      Ve Francii až do roku 1848 vládnou Bourboni (1848 končí království)

Anglie

-      Válka růží (Lancasterové, Yorkové – 2 větve Plantagenetů)

-      ‚nekvalitní‘ vladaři ® ve sporech se daří druhé straně

-      Jindřich VII. Tudor ukončil válku růží (1485) ® v 1. Polovině vládl velice kvalitně, dal dohromady zemi

Jindřich VIII. (1509 – 1547)

-         6 žen

-         1. Žena Kateřina Aragonská (Španělka, katolička) – chce se s ní rozvést ® spor s katolickou církví ® 1533 zakládá anglikánskou církev

-      Zestátnil církev ® on je hlavou církve

-      Majetek katolické církve je nyní majetkem anglikánské církve

-      Dnes katolické pouze Irsko

-      Autoritativní

-      Snaží se dát Anglií dohromady

-      Když zemřel, jeho syn byl mladý – Eduard VI.

-      1547 – 1553

-      Vznikaly o něm mýty (román Princ a chuďas)

-      Za jeho vlády začíná anglikánská církev přijímat některé reformní myšlenky – puritáni, presbyteriáni (kalvinismus)

-      Eduarda vystřídala jeho sestra Marie (katolička) a vzala si Filipa II. Habsburského (syn Karla V., španělský král 2. Pol. 16. Století) ® Angličané nechtějí, aby vládla katolička (1553 – 1558)

-      1558 přichází na trůn Alžběta I. (mladší sestra Marie)

Alžběta I.

-         1558 – 1603

-         Nikdy se nevdala

-         Rozvíjí se mořeplavba – Virginie se jmenuje podle Alžběty

-         Francis Drace – pirát, 2. Obeplul svět, sir, admirál

-         Potlačila katolické vzpoury

-         Katolíci chtějí na trůn dosadit Marii Stuartovnu – nakonec popravena ® špatně přijato ve Španělsku

-         Alžběta nechala nizozemské (Nizozemsko država Španělska) povstalce přistávat na skotském břehu ® naštvalo španělského krále – povstalci mohli útočit na Španělsko

-         Armada – loďstvo španělského krále – Angličané znali lépe moře, Španělé se vůbec nevylodili v Anglii ® vrátila se jich asi desetina

-         Alžbětinské divadlo – Shakespeare

-         Vystřídala Španělsko jako námořní velmoc

-         Vznik 1. Východoindické společnosti

-      Vytvořila základny v Indii – z těchto míst obchodovali s Evropou

-      Vychovávali si vlastní vojáky a šlechtice – vraceli se do Anglie s velkým množstvím peněz

-           Svobodný, liberální život – nezvyklé oproti zbytku Evropy

-           Velký rozvoj kultury

-           Smrtí Alžběty vymírají Tudorovci na anglickém trůnu (1603)

-           Na trůn nastupuje Jakub I. Stuart (potomek Marie)

Španělsko

-         Escorial – nové sídlo španělských králů

-         Protestanti nemají šanci

-         Nuceno vyhlásit státní bankrot – 1574 – koruna nemohla dostát svým závazkům

-         Španělé vydělávali nejvíce peněz z daní z Nizozemska – více než ze zlata z Ameriky

Nizozemsko

-         Državou Španělska (dědictví)

-         1566 začíná Nizozemské povstání

-         Tažení vévody z Alby – Albova hrůzovláda – pacifikace nepokojů, zabíjí i významné šlechtice (hrabě Egmont a Hoorn ® politická opozice ® popraveni)

-         Na začátku 70. Let začínají lidová povstání (gézové = žebráci) – schovávali se v lesích a na moři a přepadali španělské vojáky (podporováni Alžbětou I.)

-         1572 vylodění Nizozemců v přístavu Brieille

-         1581 se severní provincie prohlásily za nezávislí stát Spojené provincie Nizozemské, zbytek zůstal Španělsku (Španělské Nizozemí = dnešní Belgie) – až do roku 1648 museli o nezávislost bojovat (uznáno po třicetileté válce)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář